CHÍNH SÁCH HOÀN HY

Chính sách hoàn hủy dịch vụ lý do cá nhân, sẽ phải tuân thủ theo hợp đồng ký kết. Nếu lý do khách quan hai bên cùng thống nhất điều chỉnh trên tinh thần tôn trọng và hỗ trợ lần nhau

  1. Trường hp b hy b do bên Gotour:

Gotour có trách nhiệm thực hiện tổ chức tour cho khách hàng với các dịch vụ như: Xe, vé máy bay, ăn uống, lịch trình, thời gian và địa điểm tham quan, bảo hiểm. Nếu Gotour không thực hiện thì phải báo ngay cho khách hàng biết và thanh toán lại cho khách hàng toàn bộ số tiền khách hàng

  1. Trường hp b hy b do bên khách hàng:

Qúy khách phải cung cấp danh sách trước 10 ngày khởi hành.

  • Nếu số khách giảm so với số lượng đã thông báo trước 03 ngày khởi hành, thì quý khách phải thanh toán số tiền tương đương 50% giá vé du lị
  • Nếu số khách giảm so với số lượng đã thông báo ngay ngày khởi hành, thì quý khách phải thanh toán số tiền tương đương 70% giá vé du lịch
  • Trường hợp tự ý hủy chuyến du lịch ngay sau khi đăng ký hợp đồng mà không có sự đồng ý của Gotour. Quý khách sẽ chịu phạt 100% trên giá vé du lị
  • Trường hợp hủy chuyến du lịch ngay sau khi đăng ký đến 10 ngày trước ngày khởi hành, Quý khách sẽ chịu phạt 30% trên giá vé du lị
  • Trường hợp hủy chuyến du lịch trong vòng từ 5 – 10 ngày trước ngày khởi hành, Quý khách sẽ chịu phí 50% trên giá vé du lị
  • Trường hợp hủy chuyến du lịch trong vòng từ 3 – 5 ngày trước ngày khởi hành, Quý khách sẽ chịu phí 75% trên giá vé du lị
  • Trường hợp hủy chuyến du lịch trong vòng từ 0 – 3 ngày trước ngày khởi hành, Quý khách sẽ chịu phí 100% trên giá vé du lị
  1. Trường hp bt kh kháng

Trường hợp bất khả kháng: Chương trình du lịch bị huỷ bỏ hoặc thay đổi bởi một trong hai bên vì những lý do như: Thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, chiến tranh thì hai bên sẽ không phải thực hiện bất kỳ nghĩa vụ bồi hoàn nào mà thoả thuận dời ngày thực hiện. Tuy nhiên, mỗi bên có trách nhiệm cố gắng tối đa để giúp đỡ nhau nhằm giảm thiểu các tổn thất xảy ra vì lý do bất khả kháng.

Gotour TravelDu lịch cùng Gotour Travel!

Hàng triệu người đã lựa chọn tour tại Gotour Travel.