Quy Nhon Daily Tour – Ky Co Island – Diving – Group Tour

Chuyên mục: Quy Nhon Tour

Quy Nhon Daily Tour, Day tour You visit Ky Co island, diving in Bai Dua, Eo Gio tourist area, Ngoc Hoa Temple and  statue of Buddha, Phuong Mai golden

Giá bán: 800.000 VND

Giá giảm: 700.000 VND

 Ky Co Island
Day tour
    Quy Nhon Daily Tour, Day tour You visit Ky Co island, diving in Bai Dua, Eo Gio tourist area, Ngoc Hoa Temple and  statue of Buddha, Phuong Mai golden sandhill 
  • Cung cấp bởi LOGO

Tour Quy Nhơn Nổi bật

Chat
error: Gotour travel Chào Quý khách!