Hotel 1 sao tại Quảng Ngãi

Quảng Ngãi có nhiều Hotel 1 sao, những nhiều nhất thì ở đảo Lý Sơn, với hệ thống khách sạn 1 sao chiếm 90% cơ sở lưu trú tại đảo Lý Sơn

 

Những khách sạn nổi bật

Tiêu chuẩn Hotel 1 sao tại Quảng Ngãi, với những khách sạn nổi bật như Toàn Mỹ, Phú Mỹ, Thanh Trân, Tường Vi, Hiệp Sĩ, Thanh Châu… với cơ sở vật chất được đầu tư mới

Du lịch cùng Gotour Travel!

Hàng triệu người đã lựa chọn tour tại Gotour Travel.

error: Gotour travel Chào Quý khách!