Tour Sân Bay Chu Lai – Đảo Lý Sơn

Chuyên mục: Tour Quảng Ngãi

Tour Lý Sơn đón tại sân bay Chu Lai trong hành trình tour đảo Lý Sơn 3 ngày 2 đêm, quý khách sẽ được tham quan chứng tích Sơn Mỹ

Giá bán: 2.000.000đ

Giá giảm: 1.845.000đ

 Đảo Lý Sơn
3 Ngày 2 Đêm
Xe - Tàu
    Tour Lý Sơn đón tại sân bay Chu Lai trong hành trình tour đảo Lý Sơn 3 ngày 2 đêm, quý khách sẽ được tham quan chứng tích Sơn Mỹ (thảm sát Mỹ Lai năm 1968) trước khi đến đảo Lý Sơn, quê hương của Đội Hùng Binh Hoàng Sa. Tour Sân Bay Chu Lai - Đảo Lý Sơn
  • Cung cấp bởi LOGO
Chat