Tour Thác K50 – K40 – Hang Én – Gia Lai – 2 Ngày 1 Đêm

Chuyên mục: Tour Gia Lai

Tour thác K50 2 ngày, chinh phục rừng nguyên sinh Kon Chư Răng, Hang Én, thác K40 và hái dâu rừng. Thác K50 nằm khu bảo tồn Kon Chư Răng

Giá bán: 4.990.000đ

Giá giảm: 2.250.000đ

 Gia Lai
2 Ngày 1 Đêm
Xe
    Khám phá khu bảo tồn Asean - Kon Chư Răng và chinh phúc Hàng Én thác K50
  • Cung cấp bởi LOGO
Chat